Експерт по скеле

10 години опит в производството

Електрически подемник CD1 от телено въже